BINE AȚI VENIT PE PLATFORMA OFICIALĂ A PROIECTULUI QFORTE


Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova
Număr de referință (618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP)
Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului Erasmus+.

Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova


Acronim: QFORTE

Tipul proiectului: Proiect național/structural
Buget total: 992.363,00 EUR
Perioada proiectului: 15/11/2020 - 14/11/2023 (36 luni)

Instituție coordonatoare: Universitatea de Stat din Moldova


Mesajul rectorului Universității de Stat din Moldova – instituție coordonatoare a proiectului structural Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE (618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP) implementat cu suportul programului ERASMUS+ finanțat de UE

Stimați rectori, cadre universitare, studenți, parteneri ai proiectului QFORTE,

Conceptul de asigurare a calităţii în învăţământul superior așa cum a fost formulat prin declaraţia de la Bologna ca şi premiză a realizării Spaţiului European al Învăţământului Superior (EHEA) constituie una din priorităţile de bază ale reformelor din ţara noastră.

Constituirea unui sistem solid de asigurare a calităţii în învăţământul superior din Republica Moldova va reprezenta în continuare garanţia importantă a faptului că programele de studiu oferite de instituţiile de învăţământ superior respectă cele mai înalte standarde în materie de calitate, educaţie şi cercetare, calitatea educaţiei fiind o condiţie indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale, a coeziunii sociale şi a competitivităţii economice.

Bazat pe standarde internaţionale riguroase, care preiau întregul portofoliu de probleme al Procesului Bologna, conceptul de asigurare a calităţii învăţământului superior este una din principalele priorităţi şi ale comunităţii academice din Republica Moldova în perioada imediat următoare, în vederea asigurării unui grad ridicat de transparență internaţională, menită să permită şi recunoaşterea calificărilor universitare în Spaţiul European al Învăţământului Superior.

• Implementarea reformelor învăţământului superior pe dimensiunea asigurării calităţii interne şi externe solicită efort substanţial din partea tuturor actorilor în dezvoltarea unei culturi ai calităţii în întreg sistemul de învăţământ naţional.

• La această etapă au fost realizate eforturi substanțiale în domeniul evaluărilor externe a calității programelor de studii superioare de licență și master, însă până în prezent nu a demarat procesul de evaluare externă a calității în vederea acreditărilor instituționale.

• Proiectul QFORTE se încadrează de minune în reformele demarate, implicând numeroși actori educaționali, precum: rectori și prorectori, decani și prodecani, șefi de departamente/catedre, structuri de asigurare a calități interne și externe, studenți.

• QFORTE va încerca să asigure luarea în considerare a opiniilor sectorului universitar în cadrul discuțiilor de politici la nivel național privind asigurarea internă și externă a calității. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calității și își propune să promoveze cultura instituțională de calitate.

Printre principalele rezultate al proiectului QFORTE se asteaptă:

- acreditarea internațională instituțională a 5 universități naționale;

- îmbunătățirea metodologiei de evaluare externă a calității în vederea acreditării instituționale;

- precum și a celei de evaluare externă a calității programelor comune de studii superioare în baza experienței europene în domeniu;

- dezvoltarea ghidirulor de calitate;

- îmbunătățirea capacității structurilor de asigurare internă a calității;

- promovarea culturii calității în plan național.

Sunt ferm convins că asigurarea calității conduce la încrederea reciprocă, la creșterea mobilității și buna funcționare a recunoașterii calificărilor și diplomelor de studii în cadrul EHEA, iar proiectul QFORTE va contribui esențial la promovarea culturii calității în plan național.


Rector, dr.în istorie, conferențiar universitar,
Igor ȘAROV


QFORTE REZUMAT:

Calitatea educației europene și în special a învățământului superior a fost identificată ca unul dintre factorii cheie, care vor permite Europei să reușească într-o concurență globală. În 2003, la Berlin, miniștrii învățământului superior au declarat că responsabilitatea principală pentru asigurarea calității revine instituțiilor de învățământ superior. Mai mult, au fost dezvoltate diverse politici și directive de acțiune pentru îmbunătățirea calității; printre alte inițiative, au fost revizuite structurile europene de recunoaștere a diplomelor, a fost încurajată mobilitatea studenților și a profesorilor, este promovată transparența și comparabilitatea calificărilor.

Îmbunătățirea calității predării și învățării a fost în centrul reformelor procesului Bologna și continuă să fie de o importanță crucială pentru punerea în aplicare ulterioară a acestor reforme. Creșterea interesului pentru clasamente, precum și protestele recente ale studenților ilustrează în continuare necesitatea pentru universități de a relua angajamentul continuu de îmbunătățire a calității predării și învățării.

Asigurarea calității este domeniul cheie de activitate ale proiectului QFORTE. QFORTE va încerca să se asigure luarea în considerarea opiniilor sectorului universitar în cadrul discuțiilor de politici la nivel național privind asigurarea internă și externă a calității. De asemenea, își va sprijini membrii în dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calității și își propune să promoveze cultura instituțională de calitate.

Grupurile țintă/cheie ale proiectului sunt reprezentanții ministerelor responsabile de învățământul superior; reprezentanți ai Agențiilor pentru Asigurarea Calității, promotori Bologna la nivel național, șefi și manageri superiori ai universităților. Grupurile țintă secundare sunt directorii departamentelor de asigurare a calității, coordonatorii Bologna din instituțiile de învățământ superior și personalul operațional de asigurare a calității.


Partenerii noștri: